MWCNTs – średnica: 10-30nm, długość: 1-2um

100,00  +VAT(23%)

Wielościenne nanorurki węglowe o zredukowanej długości.

Powierzchnia właściwa BET: 74 m2/g

Średnica: 10-30nm, długość: 1-2um.

Materiał pakowany po 5 g w pojemnikach z podwójnym zamknięciem.

Kategoria:

Opis

Wielościenne nanorurki węglowe o zredukowanej długości. Średnica: 10-30 nm, długość: 1-2 um.

Materiał o właściwościach hydrofilowych, przeznaczony do prac badawczo-rozwojowych dotyczących kompozytów polimerowych, klejów, atramentów, pokryć o zadanych funkcjonalnościach, w których nanorurki wykorzystuje się jako fazę rozproszoną zmieniającą własności elektryczne, mechaniczne oraz adhezyjne fazy ciągłej.